Ledenstop bevers, jongwelpen & jongverkenners

INFO: De bevertak, jongwelpentak en jongverkennertak zijn helemaal volzet. Ook de wachtlijsten staan reeds vol dus inschrijven voor de leeftijden 5-8 jaar en 11-13 jaar zijn dit scoutsjaar niet meer mogelijk.