Maandgeld - Vernieuwing

Beste ouders

Graag willen we jullie via deze brief op de hoogte brengen van de veranderingen i.v.m. het maandgeld dit scoutsjaar.

Tot vorig scoutsjaar werd er bij de jongste takken €1 en bij de oudste takken €1,25 gevraagd per maand om de takwerking te bekostigen. Met dit geld werden spel- en knutselmateriaal gekocht en werden de uitstappen deels mee bekostigd.

Dit jaar stappen we van een maandelijkse bijdrage over naar een jaarlijks bedrag van €10 om de takwerking te ondersteunen en wel om de volgende redenen:

  • Ten eerste is het voor alle takken gelijk, dit maakt het voor u eenvoudiger. Bovendien is er geen onduidelijkheid mogelijk over wie wel en wie nog niet betaalde voor de maand.
  • Ten tweede is deze vereenvoudigde formule een last minder voor de leiding. Eenmalig wordt een bijdrage verwacht, daarna hoeven zowel u als de leiding hier niet meer aan te denken.

We vragen jullie om het bedrag van €10 voor 1 november over te schrijven op respectievelijk de volgende rekeningnummers. Vergeet zeker niet om de melding ‘Maandgeld + volledige naam kind’ toe te voegen.

  • Bevers                    BE65 3630 9261 1596
  • Jong-Welpen        BE74 3630 9261 2307
  • Welpen                   BE39 3630 9261 3519
  • JVJG                         BE70 3630 9261 4125
  • Verkenners           BE37 3630 9261 4428
  • Seniors                   BE68 3630 9261 5034

Wij danken jullie voor het begrip.

Scoutsvriendelijke groeten

De leiding