Fiscale gift - Nieuwe lokalen 2022

Steun onze nieuwe lokalen voor 2022! 

Beste ouder(s), vrienden, sympathisanten, kennissen,…..

Zoals jullie al reeds vernomen hebben, zullen de Vrijbuiters een nieuwbouwproject starten. Dit gebouw zal plaats hebben voor 3 takken en een nieuwe bar/vergaderruimte, een hele verbetering dus! Bij zo’n grote nieuwbouw komt er natuurlijk ook een grote som geld aan te pas. Dankzij Stad Brugge is er al een groot deel van deze som gesubsidieerd. Daarnaast wordt er toch van ons nog een ferme bijdrage verwacht en hiervoor vragen wij jullie hulp! 

Help mee onze nieuwbouw te financieren en doe een gift!


Hoe werkt het?

De grootte van jullie gift kunnen jullie volledig zelf kiezen. Voor elke gift groot of klein zijn wij jullie zeer dankbaar

Voor bedragen minder dan 40€ kunnen jullie deze gift gewoon storten op ons rekeningnummer BE32 8500 4216 6302  met de mededeling ‘Gift Vrijbuiters’


Wat met fiscale aftrekbaarheid?

Voor bedragen vanaf 40 euro of meer, zijn deze fiscaal aftrekbaar.

Zowel personen als bedrijven kunnen hier een gift doen.

Het voordeel voor personen is dus de mindering van 45% op hun personenbelasting.

Het voordeel voor bedrijven is een mindering van 20 à 25% op hun vennootschapsbelasting.

Vanaf 40 euro kunnen jullie het bedrag storten naar de rekening van FOS Open Scouting vzw: BE66 2900 5081 0843

Dit met de mededeling ‘Gift Vrijbuiters’, niet meer, niet minder! (enkel de 2 woorden: gift Vrijbuiters, moet in de mededeling staan. Is dit niet zo dan ontvangen wij het geld niet en is het dus verloren)

Kleine tip: indien je van plan bent om minder dan 40€ maar meer dan 20€ euro te geven. Bijvoorbeeld 25€. Dan is het voordeliger om toch 40€ op FOS Open Scouting vzw te storten. Dit omdat De Vrijbuiters dan effectief 40€ krijgen, maar jij via de fiscale aftrekbaarheid een deel terug zal krijgen. 


Wat dan met mijn fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt verder afgehandeld door FOS Open Scouting vzw, via de bankgegevens van de schenker. 

Dit attest zal in januari/februari toegezonden worden. Voor meer info zie de link op de site van FOS Open Scouting