De startdag komt eraan! Na onze eerste activiteit op zaterdag 3 september 

volgt onze jaarlijkse startdag op zaterdag 10 september!

Steun onze nieuwe lokalen voor 2022! 

Beste ouder(s), vrienden, sympathisanten, kennissen,…..

Nieuwbouwproject

Surf naar bouw.vrijbuiters.be voor alle informatie!

Kalender

Like ons op Facebook