Lidgeld betalen

Scouts is leuk, scouts is fijn, maar … daarvoor moet je wel verzekerd zijn !!
Om dit in orde te brengen, betaal je ieder jaar €65.

Dit kan je in cash komen betalen in het secretariaat, maar we hebben liever dat dit bedrag gestort wordt.
Dit doe je dan op het rekeningnummer BE84 3800 3718 8659 met vermelding van de naam van het lid en de tak waar hij/zij zit.

Hoe vlugger je dit in orde brengt, hoe beter natuurlijk. Toch geven we jullie nog een aantal weken respijt. Het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 oktober 2019 verlengd zijn. Is dit niet het geval? Dan ben je jammer genoeg geen lid meer van FOS209 ‘De Vrijbuiters’, ben je niet verzekerd en kun je niet meer deelnemen aan de activiteiten tot je je lidgeld betaalt.

Bruggelingen kunnen voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXI-bonnen gratis afhalen. Heeft je kind recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds OF ben je in het bezit van een OCMW-participatiekaart dan heb je recht op 50 euro AXI-bonnen. AXI-bonnen zijn verkrijgbaar in het Huis van de Bruggeling. 

Als je wil betalen met axi-bonnen dan kan dit in het secretariaat. De axi-bonnen krijg je cash terug en het volledige bedrag dient overgestort te worden naar de rekening zoals hierboven beschreven. 

Meer info over de AXI-bonnen vind je op https://www.jeugddienstbrugge.be/jongeren/axi of in het secretariaat.