VZW/ Comité

De scouts is eigenlijk in twee stukken opgedeeld:

1.    Enerzijds heb je de actieve beweging oftewel de eenheid. Alles van activiteiten voor de kinderen, leiding, kampen, het boekje, financiële acties ten voordele van de verschillende takken, ... valt daar onder.

2.     Anderzijds heb je de vzw (het comité dus). Simpel gezegd: alles wat niet voor de actieve beweging is, is voor de vzw: de verzekering van lokalen, aankoop materiaal, onderhoud materiaal, onderhoud lokalen, ... Het comité is echter wel meer dan enkel het materiaal. Ze staan ook in voor algemene 'ondersteuning' voor alles wat er in de scouts gebeurt: voorbereiding en organisatie opendeurdagen, kerstmarkt, nieuwjaarsreceptie, bardiensten, ... Soms wordt er met iets op de markt gestaan, wordt er meegeholpen met de organisatie van Dwars door Brugge, worden er pannenkoeken gebakken tijdens de Infodag, ...  Het comité speelt dus een grote en belangrijke rol bij De Vrijbuiters. Het comité maakt het mogelijk dat de eenheid genoeg mogelijkheden en omkadering heeft om te draaien.

Het comité is een vzw en wordt dus geleid door een Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is Bizon (Johan Dochy – vzw@vrijbuiters.be ). Heb je interesse om je aan te sluiten bij het comité? Of wil je af en toe een handje toesteken? Neem dan zeker contact op met Bizon!