Tegemoetkomingen

Via uw ziekenfons heeft u recht op terugbetalingen. Denk maar aan een terugbetaling voor een kamp of voor het lidgeld. 

U kan onderstaande documenten gebruiken van de verschillende ziekenfondsen.

Vul deze in en kom eens langs in het secretariaat voor een handtekening en een stempel! 

U kan ook steeds een fiscaal attest opvragen - mail hiervoor naar eenheidsleiding@vrijbuiters.be

CM - TERUGBETALING KAMP  

HELAN - TERUGBETALING KAMP  

HELAN - TERUGBETALING LIDGELD 

NEUTRAAL ZIEKENFONDS - TERUGBETALING KAMP 

NEUTRAAL ZIEKENFONDS - TERUGBETALING LIDGELD 

OZ - TERUGBETALING KAMP 

OZ - TERUGBETALING LIDGELD