Bevers

Leeftijd: 
5 tot en met 6 jaar

De Bevertjes staan aan het prille begin van een vaak lang traject bij de scouts. Onder impuls van hun ouders worden ze wekelijks ondergedompeld in een wereld waar fantasie, plezier maken en spelen met de andere Bevers centraal staan.

De zorgzame leid(st)ers geven heel veel aandacht aan de allerkleinsten binnen scouting. Ze besteden veel zorg aan een zinnenprikkelende inkleding van de activiteiten: mooie, spannende, ontroerende en vooral fantasierijke verhalen vormen de thema’s voor speelse vergaderingen en kampen.

De focus ligt bij de Bevers eerder op samenwerking: ze zijn vriendjes die elkaar helpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samen ontdekken de Bevers de omgeving van het lokaal en het kampterrein. Bij deze ontdekkingstocht zijn de leid(st)ers een veilige baken. Ze zorgen voor een gevoel van geborgenheid bij de Bevers en hebben een vertrouwensrelatie met de ouders. Structuur, regelmaat en veiligheid zijn de hoekstenen van een goede Bever-Zeehondenwerking.

Elke week wordt er om 16h00 koek&drank voorzien voor €0,50. Elk jaar wordt er €12,5 gevraagd om de takwerking te bekostigen, dit vragen we samen met het lidgeld bij de start van het scoutsjaar, zie lidgeld.

Programma's

Beverleiding