Jongverkenners/Jonggidsen

Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar

De JVG’s werken in patrouilles. Dit vormt in deze tak het middel bij uitstek om de waarden Medebeheer & Medeverantwoordelijkheid en Teamwork te beleven. Hier maken ze kennis met technieken: ze leren sjorren, kaartlezen, knopen en vuur maken en nog zoveel meer. Ze proeven van verantwoordelijkheid en inspraak, leren respectvol en zorgzaam om te gaan met materiaal enz...

Meestal gaan JVG's uit eigen beweging naar de scouts. Hun engagement is niet meer – of toch minder – afhankelijk van hun ouders. Hier ontmoeten ze hun vriend(inn)en en leid(st)ers. Pure fun en vrijheid zijn belangrijk, net als nieuwe dingen bijleren. Spelen, zich uitleven in de natuur is tof. Ze houden ervan om samen met hun groep te streven naar de overwinning en zich in te zetten om een doel te bereiken. Ze krijgen de kans zich zorgeloos uit te leven, zichzelf te ontplooien en hun persoonlijke talenten te ontwikkelen.

De thema’s van spelen wordt ingegeven door hun leefwereld. Er wordt al eens stilgestaan bij maatschappelijke problemen, maar ook hun andere hobby’s en interesses, zoals muziek, film, televisie, populaire idolen e.d. komen aan bod. JVG’s ontdekken de wereld en vinden bij de scouts een boeiende, hedendaagse en creatieve kijk, die hen helpt om op te groeien tot open, kritische en bewuste jongeren.

Elke zaterdag wordt er om 16u00 koek&drank voorzien. Hiervoor betalen ze €0,50 voor een koek en €0,50 voor een drankje . Elk jaar wordt er €12,5 gevraagd om de takwerking te bekostigen, dit vragen we samen met het lidgeld bij de start van het scoutsjaar, zie lidgeld.

Programma's

Jongverkennerleiding