Verkenners/Gidsen

Leeftijd: 
14 tot en met 15 jaar

Scouting neemt in het leven van VG’s vaak een belangrijke plaats in. Hier hebben ze hun beste  vrienden  en maken ze het meeste plezier. Ze vormen een hechte groep waarin openheid, wederzijds respect en vertrouwen primeren. Ze kunnen oprecht zichzelf zijn, vrijuit babbelen, van gedachten wisselen en grapjes maken. Deze ongedwongen context is een zeer belangrijke schakel in hun persoonlijke ontwikkeling.

VG’s beheersen hun technieken, zijn nog steeds verzot op (liefst knotsgekke) spelen waarin ze hun kracht, durf, spitsvondigheid en creativiteit kunnen botvieren. Ze worden gestimuleerd door hun leid(st)ers om hun remmingen te overwinnen en hun grenzen te verleggen. Ze gaan fysieke en creatieve uitdagingen aan, alleen en in groep.

VG’s zijn, ondanks hun groeiende zelfstandigheid, nog zeer onervaren. Ze hebben leid(st)ers nodig die hen een context aanbieden waarin fouten maken mag, waarin   ruimte   is  voor  experimenteren en dromen, maar waar ook duidelijke grenzen bestaan.Hun leid(st)ers staan sterk in hun schoenen en stappen een eindje met hen mee in hun weg naar de volwassenheid.

Elke zaterdag wordt er om 16u00 koek&drank voorzien. Hiervoor betalen ze €0,50 voor een koek en €0,50 voor een drankje . Elk jaar wordt er €12,5 gevraagd om de takwerking te bekostigen, dit vragen we samen met het lidgeld bij de start van het scoutsjaar, zie lidgeld.
Programma's

Verkennerleiding